Kathy Pure Wright, Autumn Trail, Fiber, 7"x10"x13", $950

Kathy Pure Wright, Autumn Trail, Fiber, 7″x10″x13″, $950

Skip to content