Mitchell Visoky, Effervescent, Ink on Mylar, 20"x18", $700

Mitchell Visoky, Effervescent, Ink on Mylar, 20″x18″, $700